ALGEMENE VOORWAARDEN

LES GEDURENDE SCHOOLWEKEN. IN DE ZOMERVAKANTIE IS CYNTUIGEN 4 WEKEN GESLOTEN. HET MAANDBEDRAG GELDT VOOR 4 LESSEN PER MAAND, VAKANTIE IS MEEGENOMEN IN HET TARIEF.

Deelname aan de lessen van Cyntuigen betekent dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en met onderstaande bepalingen en aanwijzingen:

 1. Abonnementen en 10 rittenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 2. Rittenkaarten zijn 4 maanden geldig vanaf datum aanschaf.
 3. Het abonnementsgeld van een maandabonnement dient voorafgaande de maand te worden overgemaakt op rek nr NL52RABO0173904890 t.n.v. C.M. Pronk o.v.v. voor- en achternaam en aanduiding; abonnement yoga + maand.
 4. Bij instroom in de loop van een maand, verrekenen we dit naar rato bij de eerste betaling.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en Cyntuigen biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.
 6. Opzegging van een maandabonnement kan uiterlijk 1 kalender maand (voor de 1e van de maand) voor beïndiging en per mail. 
 7. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 8. Cyntuigen behoudt het recht om de studio tijdens de schoolvakanties (regio Midden) te sluiten zonder enige vorm van restitutie. Het bedrag voor het maandabonnement is hierop afgestemd.
 9. Bij zwangerschap of langdurige ziekte (langer dan 1 maand) kan in overleg tussen deelnemer en Cyntuigen het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden. 
 10. Cyntuigen behoudt zich het recht voor om haar prijzen en of rooster aan te passen. Aanpassing en wijziging van prijzen en of rooster zullen tijdig via de website worden gecommuniceerd.
 11. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Bij twijfel aan zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.
 12. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de docent vóór aanvang van de les te informeren.
 13. Cyntuigen is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
 14. Cyntuigen behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.